waar staan wij voor?

Naast dat er aandacht is voor de kerndoelen en het leren op de basisvakken richten wij ons op een optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van de leerlingen. Het bewustzijn dat ieder kind ergens goed in is en dat ook durft te laten zien is een belangrijk aandachtspunt. Het gaat om diversiteit aan talenten en kwaliteiten, onder meer op het gebied van de kunst en de cultuur, samenwerking, zorg, communicatie, techniek en technologie, sport en recreatie, wetenschap en ondernemerschap. Wij zien kinderen door naar hun mogelijkheden te kijken, af te stemmen op hun onderwijsbehoefte, hen serieus te nemen, naar hen te luisteren en met hen te praten, en door aan te sturen op samenwerkend en onderzoekend leren.