Waarom kiest u voor de Bavo Jenaplanschool

Onze uitgangspunten: 

‘Een kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen’

Dit realiseren we door goed af te stemmen op leerbehoeftes van kinderen en door gebruik te maken van goede methodes en materialen. De professionele instelling van de leerkrachten draagt hier positief aan bij.

‘Leren wordt pas leuk, wanneer het betekenis voor je heeft’.

Wij geven geen zaakvakken uit ‘boekjes’ maar onder de vlag van het ‘onderzoekend leren’ ,waarbij aan de hand van een narratief de kinderen vanuit eigen nieuwsgierigheid en ervaringen hun competenties ontwikkelen en aanspreken. Een en ander vanzelfsprekend met inachtneming van de leerdoelen.

‘Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling’.

Een veilig schoolklimaat realiseren wij door kinderen op een positieve manier te benaderen en te complimenteren, door met elkaar omgangsregels af te spreken en deze ook na te leven, door te luisteren naar de mening van kinderen en deze serieus te nemen en door de nadruk te leggen op talenten van kinderen.