overblijven en na schooltijd

Tussen 12.00 en 13.00 uur is het lunchpauze. De kinderen zijn van harte welkom om bij ons over te blijven. we verzorgen de overblijf in samenwerking met de opvangorganisatie Wonderland die bij ons in het pand gehuisvest is. Voor het overblijven vragen we een kleine vergoeding. 

De naschoolse opvang wordt eveneens verzorgd door Wonderland. De kinderen van onze school hebben daarbij  voorrang op kinderen van andere scholen. U kunt zich via de website van Wnderland vrijblijvend inschrijven. Zie onderstaande link: 
Kinderopvang Wonderland

Het is ook mogelijk om uw kind bij andere naschoolseopvang organisaties in te schrijven., Vraag dan eerst goed na of die organisatie ook kinderen van onze school ophaalt.