Jenaplan: school waar je leert samenleven!

Jenaplan: dit willen we met kinderen bereiken en zo doen we dat!

Waar gaan we vanuit?

 • Leren ontstaat in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Wat willen we bereiken met kinderen?

 • Door af te stemmen op wat een kind nodig heeft, halen de kinderen het beste uit zichzelf in de basisvakken zoals taal, rekenen en wereldoriĆ«ntatie.
 • Als kind leer je in het Jenaplanonderwijs omgaan met jezelf. Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. We begeleiden je om je unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We maken kinderen (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leren.  Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als plannen, creĆ«ren en presenteren.
 • Je leert omgaan met de anderen. Je leert je eigen rol in de groep kennen en ontwikkelen. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je de anderen niet alleen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen en je eigen gedrag te verantwoorden. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als communiceren en samenwerken.
 • Je leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in de school en wij nemen je de wereld in. Je leert te onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als ondernemen, onderzoeken, verantwoordelijkheid nemen en verantwoorden.

Hoe doen we dat in school?

 • De school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen, leerkrachten en ouders een eigen rol hebben.
 • De kinderen leren en leven in een (twee-jarige leef-) groep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus. In de groep wordt samen gewerkt en geleerd van en met elkaar.
 • Er is een ritmisch weekplan waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.
 • Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.
 • De leerkracht deelt ervaringen met de groep als geheel. Samen bespreken ze hoe de groep zich het beste ontwikkelt en wat er nodig is. 
 • We werken met leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.
 • We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van kinderen.

Wat betekent dit voor ouders?

 • Om kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld is het belangrijk dat kinderen, ouders en de leerkracht hun ervaringen delen en samen onderzoeken hoe het kind het beste begeleid kan worden. 
 • Ouders nemen deel aan de leef- werkgemeenschap van de school: ze brengen hun expertise of ondersteunen bij activiteiten. Het team, de kinderen vormen met de ouders de school.