ouders en school werken samen

Wij hechten veel belang aan een goede relatie tussen ouders en de school. Een goed contact tussen ouders en school draagt er immers toe bij dat een kind zich prettig voelt. Door het geven van informatie via oudergesprekken, onze nieuwsbrief en ouderavonden houden we ouders op de hoogte van de schoolontwikkelingen. Ouders zijn bij ons op school altijd welkom om over hun kind te komen praten. Ook het informele contact vóór of na schooltijd vinden wij belangrijk. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis.

Elke groep heeft één of meer klassenouders. De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts. 

Ouderhulp op school is onmisbaar. Dankzij deze hulp kunnen wij de kinderen iets extra’s bieden. Wij vragen ouderhulp voor zeer uiteenlopende activiteiten. Er is dus voor elk wat wils. Wanneer er speciale activiteiten zijn, waar extra hulp bij nodig is, dan wordt dat via onze nieuwsbrief 'De Bavoflits' gevraagd. Via deze nieuwsbrief wordt u elke twee weken op de hoogte gebracht van wat zich in de groepen afspeelt. Altijd leuk om bij te blijven!