Wie zijn wij?

“De Bavo Jenaplanschool is: een school die niet alleen naar kinderen kijkt, maar ze ook ziet.”

WIj zijn een school in ontwikkeling. Het jenaplanconcept voegt als een warme jas. Binnen dit concept zoeken we steeds weer naar nieuwe mogelijkheden om ons onderwijs nog meer betekenisvol te maken. Naast dat er aandacht is voor de kerndoelen en de basisvakken richten wij ons op een optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van de leerlingen. Het bewustzijn dat ieder kind ergens goed in is en dat ook durft te laten zien is een belangrijk aandachtspunt. Wij zien kinderen door naar hun mogelijkheden te kijken, af te stemmen op hun onderwijsbehoefte, hen serieus te nemen, naar hen te luisteren en met hen te praten.
Als team kijken wij op een eenduidige manier naar onderwijs en naar kinderen. Naast de vaste leerkrachten hebben wij een remedial teacher in ons midden, een onderwijsassistent, een cultuurcoördinator èn een vakleerkracht voor gym. 
In ons dagelijkse werk met de kinderen is de samenwerking met ouders essentieel.